Akt twórczy I (1968)

(Manifest jest datowany na styczeń 1968, ale prawdopodobnie został napisany  pod koniec 1967 roku. Był wielokrotne odczytywany w trakcie manifestacji Przepowiednia I (Warszawa, galeria Foksal, 6.I.1968) oraz Przepowiednia II (Kraków, galeria Krzysztofory, 1 III 1968 r.). [przedruki w:] IX Wystawa Grupy Krakowskiej, Kraków, Galeria Krzysztofory, 1968; Jerzy Bereś, Museum Bochum, Bochum 1971 [niem.]; P. Hefting, korte notitie over de poolse beelhouwer Jerzy Bereś, „Museumjounaal” serie 18/6, grudzień 1973 [hol.]; Grupa Krakowska oraz fragmenty dokumentacji z działalności Galerii Krzysztofory w Krakowie, BWA, Wrocław, kwiecień 1973; Szkoła teorii i praktyki. Jerzy Bereś, wud. „Zakład nad fosą”, Wrocław 1981; Performance, praca zbiorowa, wyd. MAW 1984; Jerzy Bereś – Zwidy, Wyrocznie, Ołtarze, wyd. Stowarzyszenie Artystyczne Grupa Krakowska, Kraków 1991 [ang.]; Ewa Gorządek, Ciało i duch artysty czyli o sztuce Jerzego Beresia, maj 1993, „Magazyn sztuki” (kwartalnik), wyd. Państwowa Galeria sztuki w Sopocie, 1994 nr. 2-3, s. 4-11; Jerzy Bereś, Wstyd. Między podmiotem i przedmiotem, red. Jerzy Hanusek, wyd. Otwarta Pracownia, 2002, s. 9-10.)

 

 

 

wyzwolenie

niepodległa praca – akcja

trwały ślad

oto elementy faktu twórczego

 

każda forma ustosunkowania się

do istniejącej rzeczywistości

jest jej częścią składową:

apoteoza – bunt – inne

 

autentyczny fakt twórczy

należy do nowej przyszłej

rzeczywistości

niepodległa akcja

wyraźnie określonej osobowości

może dać gwarancję zaistnienia

świadomego faktu twórczego

 

w plastyce pojmowanie dzieła jako

idealny produkt

zdewaluowało

boskość aktu tworzenia –

twórca stał się niewolnikiem

 

produkcja uzasadnia się życiowo

kult dla produktu,

ubranego niekiedy w wielkie treści

pomnik – rakieta kosmiczna – obraz religijny

jest bałwochwalstwem.

 

sposób honorowania

prawdziwych faktów twórczych

w sztuce i nauce

jest świadectwem kultury społeczeństwa

 

wartością twórcy jest suma faktów

cenzus profesjonalny

a także pozycja rynkowa

jest uzurpatorstwem.

 

prawdziwą twórczość można przyjąć czynnie,

drogą odkrycia.

stosunek konsumpcyjny – bierny

należy do sfery produkcji

 

styczeń 1968

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś