Aneksja krajobrazu, 1980

jesień 1980,
Plener "Miastko 80",
Świeszyno koło Miastka

Komentarz autorski:

Z terenu ośrodka plenerowego wychodzę na czele grupy uczestników. Jestem ubrana na różowo i niosę różowy sztandar autorski. Idę około 15 minut przez łąki i wzniesienia, aż docieram do wzgórza, które otoczyłam wcześniej białym opłotkowaniem. Teren jest trawiasty, z licznymi narzutowymi kamieniami. Wchodzę w ogrodzony obszar, podchodzę pod górę i na jej szczycie wbijam sztandar. Następnie nabieram pędzlem różową farbę z przewieszonego przez pierś przezroczystego pojemnika i przystępuję do znaczenia kamieni różowym kolorem. Farba ma ograniczoną trwałość. Systematycznie powtarzam czynność i przesuwam się coraz niżej. Trwa to około 15 minut. Na koniec zawieszam na sznurze ogrodzenia „tabliczkę muzealną” z napisem „Teren zaanektowany (czasowo)”, datą i podpisem. Instalacja pozostaje do czasu, aż słońce i deszcz zniszczą kolor na kamieniach.

Maria Pinińska-Bereś, opisy akcji (rękopis z opisami akcji nr 5), rękopis, ok 1995
Maria Pinińska-Bereś, Akcje (rękopis z opisami akcji nr 6), rękopis, ok 1995

powiązane obiekty

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś