Czyste dzieło pt. Akt, 1981 (+18!)

07.02.1981,
Galeria Krzysztofory, Kraków

Opis Manifestacji:

Wnętrze galerii. Na środku głównej sali stoi duży pień umocowany na krótkich nóżkach. Z przodu pnia widnieje biały napis „WARSZTAT”. Na pniu leży klocek drewna, na którym widnieje biały napis „MATERIAŁ”.

Akcja. Autor wchodzi okryty krótką tuniką z szarego płótna. Na przedniej części okrycia widnieje biały napis „CZYSTE DZIEŁO”. Staje przed „warsztatem”, rąbie „materiał” na drobne szczapy i ustawia stosik. Następnie zdejmuje okrycie i kładzie je na posadzce przed pniem. Napis na prostokątnym kawałku szarego płótna pozostaje widoczny. Nagi wraca do „warsztatu” i podpala stosik. Stojąc w świetle coraz mocniejszego ognia bierze pędzel i czarną farbą powoli pisze na swoim ciele słowo „AKT”. Następnie oprowadza zebranych widzów po wystawie, komentuje swoje prace, które są dokumentami wcześniejszych manifestacji. Na koniec wraca do „warsztatu”, suszy napis na swoim ciele, ubiera płótno z napisem „CZYSTE DZIEŁO” i gasi ogień. Kawałkiem nadpalonego drewna pisze na przygotowanej wcześniej tekturze słowo „DOKUMENT”, następnie podpis i datę. Tektura zawisła nad nadpalonym pniem jako dokument manifestacji.

 

„Katalog twórczości Jerzego Beresia, 1954-1994 – część II: Manifestacje”, opr, Jerzy Hanusek [w:] Jerzy Bereś. Zwidy, wyrocznie, ołtarze, wyzwania, red. Aleksandra Węcka (Poznań: Muzeum Narodowe w Poznaniu, 1995), s. 130

powiązane obiekty

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś