„Dokumenty rzeczowe”, Biuro Wystaw Artystycznych w Bydgoszczy, 10-11.2004

10-11.2004
Biuro Wystaw Artystycznych w Bydgoszczy
ul. Gdańska 20, Bydgoszcz

Dokumentacja fotograficzna indywidualnej wystawy Jerzego Beresia pt. „Dokumenty rzeczowe” (Biuro Wystaw Artystycznych w Bydgoszczy, ul. Gdańska 20, Bydgoszcz, 10-11.2004)

powiązane obiekty

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś