Jerzy Bereś w pracowni, ok. 1973

ok. 1973

Jerzy Bereś w pracowni.

powiązane obiekty

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś