„Obiekty, environment, dokumentacja z lat 1970-1980”, Galeria Krzysztofory, Kraków, 04-05.1980

04-05.1980
Galeria Krzysztofory
ul. Szczepańska 2, Kraków

Dokumentacja fotograficzna indywidualnej wystawy Marii Pinińskiej-Bereś pt. „Obiekty, environment, dokumentacja z lat 1970-1980” (Galeria Krzysztofory, ul. Szczepańska 2, Kraków, 04-05.1980)

powiązane obiekty

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś