„Obiekty z lat osiemdziesiątych”, Galeria Krzysztofory, Kraków, 01-02.1988

01-02.1988
Galeria Krzysztofory,
ul. Szczepańska 2, Kraków

Dokumentacja fotograficzna indywidualnej wystawy Marii Pinińskiej-Bereś pt. „Obiekty z lat osiemdziesiątych” (Galeria Krzysztofory, ul. Szczepańska 2, Kraków, 01-02.1988)

powiązane obiekty

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś