Ogólnopolski Plener Młodych Artystów i Teoretyków w Świeszynie k. Miastka, 1979

1979
Ogólnopolski Plener Młodych Artystów i Teoretyków
Świeszyno k. Miastka

Dokumentacja fotograficzna wykonana podczas Ogólnopolskiego Pleneru Młodych Artystów i Teoretyków w Świeszynie k. Miastka, przedstawiająca tablicę ogłoszeń z dokumentacjami działań Marii Pinińskiej-Bereś „Bańki mydlane” (1979) i „Przenośny pomnik pt. Miejsce” (1979) oraz dokumenty rzeczowe po manifestacji Jerzego Beresia „Msza awangardowa” (1979), a także działania innych artystów.

powiązane obiekty

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś