Sesje w galerii Krzysztofory

Sesje fotograficzne rzeźb Jerzego Beresia wykonywane w galerii Krzysztofory w Krakowie.

powiązane obiekty

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś