Akcje artystyczne

Maria Pinińska-Bereś to jedna z najwybitniejszych rzeźbiarek 2. połowy XX wieku i prekursorek sztuki kobiecej w Polsce. Znana jest przede wszystkim jako autorka subtelnych, różowych prac, osobistych i ironicznych jednocześnie. Maria Pinińska-Bereś jako performerka znana jest mniej, choć ta część jej twórczości była równie ważna, nowatorska i interesująca.

Performansy Marii Pinińskiej-Bereś reprezentowały cały wachlarz gestów sztuki efemerycznej, która z taką siłą rozwijała się w drugiej połowie ubiegłego wieku. W jej akcjach splatały się zarówno wątki osobiste, kobiece, jak takie, które były bardziej uniwersalnymi wypowiedziami na temat sztuki, polityki i natury. Wszystkie łączył jednak kameralny charakter oraz klarowna struktura i dbałość o poszczególne elementy akcji, jak strój czy wybór miejsca działania. Maria Pinińska-Bereś jako performerka czerpała zatem ze swoich doświadczeń rzeźbiarki, a przedmioty używane podczas akcji stawały się często instalacjami prezentowanymi przez artystkę na wystawach.

W archiwum Fundacji im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia znajdują się dokumentacje fotograficzne performansów, rękopisy i rysunki ich dotyczące oraz obiekty używane w trakcie akcji. W miarę postępów działań digitalizacyjnych archiwum on-line będzie sukcesywnie uzupełniane.

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś