Manifestacje

Jerzy Bereś od 1968 roku wykonywał akcje nazywane przez niego „manifestacjami”. Odnosił się w nich do problemów egzystencjalnych i moralnych związanych z życiem w ustroju totalitarnym. Występował nagi, malował na swoim ciele znaki i napisy, często rozpalał ogień, prowadził rozmowę z publicznością o życiu, sztuce, etyce. Był autorem ponad stu „manifestacji”.

W archiwum Fundacji im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia znajdują się dokumentacje fotograficzne performansów, rękopisy i rysunki ich dotyczące oraz obiekty używane w trakcie akcji. W miarę postępów działań digitalizacyjnych archiwum on-line będzie sukcesywnie uzupełniane.

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś