Rzeźby

Archiwalne dokumentacyjne fotograficzne rzeźb Marii Pinińskiej-Bereś wykonywane w różnych warunkach i w różnym czasie. Do celów prezentacji połączono różne jednostki archiwalne w grupy powiązane kontekstowo.

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś