Teksty autorskie
 1. Wstęp do katalogu (1966)
 2. Akt twórczy I (1968)
 3. Fakt twórczy. Pojęcie dzieła cz. I (1978)
 4. Nie jestem rzeźbiarzem, do druku podał Andrzej Lisowski (1878)
 5. Dzieło a doskonały produkt. Pojęcia dzieła cz. II (1979)
 6. Czyste dzieło pt. Akt, Pojęcie dzieła cz. III (manifestacja, Kraków, 7 II 1981)
 7. Dzieło stymulatorem osądu. Pojęcie dzieła cz. IV (1981)
 8. Spór o wartości najwyższe, cz. I (1984)
 9. Spór o wartości najwyższe, cz. II (1986)
 10. Wypowiedź w dyskusji (1986)
 11. Wszystko jest zdezintegrowane i funkcjonuje na nieprzecinających się orbitach – z Jerzym Beresiem rozmawia Marta Tarabuła (1989)
 12. Zwidy, Wyrocznie, Ołtarze (1989)
 13. Osąd, tajemnica, dialog – wywiad przeprowadzony przez Zbigniewa Taranienkę (1990)
 14. Jestem za otwarcie dialogu. Z Jerzym Beresiem rozmawiają Ł. Guzek i W. Bosak (1990)
 15. Nowa treść (1991)
 16. Dzieło czy fetysz? (1991)
 17. Moje kontakty z Tadeuszem Kantorem i Grupą Krakowską w latach sześćdziesiątych (1991)
 18. O awangardzie w Polsce i w Krakowie (1992)
 19. Trup, czy nie trup? – czyli jeszcze o awangardzie i Grupie Krakowskiej (1993)
 20. Szkic autobiograficzny (1993)
 21. Zwidy (1993)
 22. Wypowiedź podczas manifestacji „Wyzwanie III” (1994)
 23. Drżenie podmiotu (1997)
 24. Runda romantyczna (1999)
 25. Czy Grupa Krakowska jeszcze istnieje? (2000)
 26. Konkretność rzeźby (2002)
 27. Rozmowa – z Jerzym Beresiem rozmawia Jerzy Hanusek (2002)
 28. Nie ma sztuki bez dzieł – wywiad przeprowadzony przez Marzenę Potaczałą (2002)
 29. J.B. a Grupa (2008)
 30. O ZPAP (2011)
copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś