Teksty krytyczne
 1. Anka Ptaszkowska: Wstęp do katalogu (1964)
 2. Stefan Papp: Rzeźby Jerzego Beresia (1965)
 3. Wiesław Borowski: „Akt twórczy” Jerzego Beresia (1968)
 4. Maria Hussakowska: Transfiguracja II Jerzego Beresia (1973)
 5. Andrzej Kostołowski: Czas i Statyka (1990)
 6. Łukasz Guzek: Spór o otwarcie czy zamknięcie? (1992)
 7. Ewa Gorządek, Ciało i duch artysty czyli o sztuce Jerzego Beresia (1993)
 8. Krystyna Czerni: Wiara (w sztukę) czyni cuda —  liturgia twórczości według Jerzego Beresia (1993)
 9. Jerzy Hanusek: Jerzy Bereś – Twórczość jako wyzwanie (1995)
 10. Andrzej Kostołowski, Chichot czasu. Uwagi o sztuce Jerzego Beresia (1995)
 11. Piotr Piotrowski: Ciało artysty (1995)
 12. Piotr Juszkiewicz: Nieobecność ciała (1995)
 13. Łukasz Guzek: Jerzego Beresia historia fatalna (2002)
 14. Jerzy Hanusek: „Dokumenty rzeczowe” Jerzego Beresia (2004)
 15. Klara Kemp-Welch: Zrozumieć manifestacje Beresia (2007)
 16. Jerzy Hanusek: Krótka biografia Jerzego Beresia (2007)
 17. Anna Maria Potocka: Trójca Jerzego Beresia: sztuka, religia polityka ( 2007)
 18. Klara Kemp-Welch: Radykalna ekspansja wydarzenia ready-made’u (2007)
 19. Natalia Kaliś: Outsider z wyboru (2010)
 20. Jerzy Hanusek: Jerzy Bereś – o życiu i sztuce (2014)
 21. Andrzej Kostołowski: Uwagi o profetyzmie Jerzego Beresia (2014)
 22. Andrzej Kostołowski: Jerzy Bereś – dzieło i naturalność (2015)
 23. Jerzy Hanusek: O polityczności sztuki Jerzego Beresia na tle politycznym (2017)
copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś