Jerzy Bereś

Archiwum Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia jest zbiorem szczególnym. Byli oni jednymi z najważniejszych polskich rzeźbiarzy i performerów drugiej połowy XX wieku. Pozostawiony przez nich zbiór rękopisów, listów, fotografii, notatek, rysunków, mniej lub bardziej oficjalnych pism nie tylko dokumentuje ich własną twórczość, ale także odzwierciedla ponad pół wieku historii polskiego środowiska artystycznego.

W skład zbioru będącego pod opieką Fundacji im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia wchodzą dokumentacje fotograficzne twórczości obojga artystów, w tym zapisy ich akcji artystycznych i performansów, reprodukcje rzeźb i fotografie z wystaw, rękopisy i zapiski, rysunki i projekty rzeźb, korespondencja, wycinki prasowe, a także osobny zbiór prywatnych fotografii i korespondencji rodzinnej. Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia sukcesywnie porządkuje, opracowuje i digitalizuje archiwum artystów, udostępniając wybrane materiały na swojej stronie internetowej.

Manifestacje
11 folderów
Rzeźby
7 folderów
Wystawy zbiorowe
6 folderów
Sytuacje
7 folderów
Teksty autorskie
30 folderów
copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś