Bochum Museum, West Germany, 10-11.1971

10-11.1971
Bochum Museum
West Germany

Photo documentation of Jerzy Bereś’ solo exhibition (Bochum Museum, West Germany, 10-11.1971).

powiązane obiekty

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś