Central Bureau for Art Exhibitions Zachęta, Warszawa, 02.1966

02.1966
CBWA Zachęta
pl. Stanisława Małachowskiego 3, Warszawa

Photo documentation of Jerzy Bereś’ solo exhibition (Central Bureau for Art Exhibitions Zachęta, pl. Stanisława Małachowskiego 3, Warsaw, 02.1966).

powiązane obiekty

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś