“Dokumenty rzeczowe”, BWA w Bydgoszczy, 10-11.2004

10-11.2004
Biuro Wystaw Artystycznych in Bydgoszcz
ul. Gdańska 20, Bydgoszcz

Photo documentation of the Jerzy Bereś’ solo exhibition entitled “Dokumenty rzeczowe” (BWA w Bydgoszczy, ul. Gdańska 20, Bydgoszcz, 10-11.2004).

powiązane obiekty

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś