“New Content”, Krzysztofory Gallery, Kraków, 11-12.1986

11-12.1986
Krzysztofory Gallery
ul. Szczepańska 2, Kraków

Photo documentation of the Jerzy Bereś’ solo exhibition entitled “New Content” (Krzysztofory Gallery, Szczepańska 2, Kraków, 11-12.1986).

powiązane obiekty

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś