“Obiekty, environment, dokumentacja z lat 1970-1980”, Galeria Krzysztofory, Kraków, 04-05.1980

04-05.1980
Galeria Krzysztofory
ul. Szczepańska 2, Kraków

Photo documentation of Maria Pinińska-Bereś’ solo exhibition entitled “Obiekty, environment, dokumentacja z lat 1970-1980” (Krzysztofory Gallery, ul. Szczepańska 2, Kraków, 04-05.1980).

powiązane obiekty

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś