“Obiekty z lat osiemdziesiątych”, Krzysztofory Gallery, Kraków, 01-02.1988

01-02.1988
Krzysztofory Gallery,
ul. Szczepańska 2, Kraków

Photo documentation of Maria Pinińska-Bereś’ solo exhibition entitled “Obiekty z lat osiemdziesiątych” (Krzysztofory Gallery, ul. Szczepańska 2, Kraków, 01-02.1988).

powiązane obiekty

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś