“Oracle I” (1967) during plein-air art meetings in Osieki

1967

Photo documentation of Jerzy Bereś’ sculpture “Oracle I” (1967), photo session during plein-air art meetings in Osieki in 1967.

powiązane obiekty

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś