Photo session at Main Square in Kraków

Photo session of Jerzy Bereś’s sculptures on the Main Square in Kraków

powiązane obiekty

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś