Photo sessions at Krzysztofory Gallery

Photo sessions of Jerzy Bereś’s sculptures taken at Krzysztofory Gallery.

powiązane obiekty

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś