“Rzeźba roku 1970”, Palace of Arts, Kraków, 1971

1971
Palace of Arts
pl. Szczepański 4, Kraków

Photo documentation of probably a group exhibition entitled “Rzeźba roku 1970” (Palace of Arts, pl. Szczepański 4, Kraków, 1971).

powiązane obiekty

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś