“Rzeźba roku 1974”, Palace of Arts, Kraków, 02-03.1975

02-03.1975
Palace of Arts
pl. Szczepański 4, Kraków

Photo documentation of the group exhibition entitled “Rzeźba roku 1974” (Palace of Arts, pl. Szczepański 4, Kraków, 02-03.1975).

powiązane obiekty

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś