Drawings

Archival photographic documentation of drawings by Maria Pinińska-Bereś.

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś