inventory number: 442/7.1/2002/24
title: Photo documentation – a meeting in the artist's studio at Siemaszki street, the photo shows Jerzy Bereś' sculpture "God's Hand" (1972), 135 negative, photo no. 24
date: lata 70. XX wieku
type: negative film monochromatic
size: 38.00 x 35.00
additional info: KODAK TRI X PAN, frame number: 26
Digitized thanks to the funds from the “Digital Culture 2023” programme of the Ministry of Culture and National Heritage
Digitized by the Museum of Photography in Krakow

opis: Zdjęcie zostało wykonane podczas spotkania w pracowni. Od lewej: Maria Anna Potocka, nn., Jerzy Bereś. Rzeźba była w kolekcji galerii Arturo Schwarza w Mediolanie. Po sprzedaży na aukcji obecne miejsce pobytu nieznane. Fotografował Jacek Szmuc.

to zdjęcie występuje również

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś