inventory number: 442/1.2/114/33
title: Jerzy Bereś – action "Romantic Manifestation" (18.11.1981), performed at the Main Square in Kraków, during IX Kraków Meetings (13.11-13.12.1981), 135 negative, photo no. 33
date: 1981-11-18
type: negative film monochromatic
size: 38.00 x 35.00
additional info: FOTON SAFETY, frame number: 81-82
Digitized thanks to the funds from the “Digital Culture 2023” programme of the Ministry of Culture and National Heritage
Digitized by the Museum of Photography in Krakow

opis: Jerzy Bereś podchodzi do rozpalającego się “Ogniska miłości”. Obok Bettina Bereś, pierwszy z prawej Jerzy Hanusek. “Wózek romantyczny” i dokumentacja fotograficzna z manifestacji znajdują się obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. Fotografował Jacek Szmuc.

to zdjęcie występuje również

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś