inventory number: 442/6.1/1611/3
title: Group exhibition – exhibition entitled "Summer Salon. Art of 70s and 80s in the Collection of National Museum in Kraków" (National Museum in Kraków, 3 Maja 1, 07-08.1990), the photo shows Jerzy Bereś' sculpture "Romantic Altar" (1973), 120 slide
date: 1990-07 - 1990-08
type: slide transparency colour
size: diapozytyw 120
additional info: FUJI-RTP, frame number: 17-18
Digitized thanks to the funds from the “Digital Culture 2023” programme of the Ministry of Culture and National Heritage
Digitized by the Museum of Photography in Krakow

opis: Zdjęcie zostało wykonane podczas zbiorowej wystawy pt. “Salon letni. Sztuka lat 70. i 80. w zbiorach MNK” (Muzeum Narodowe w Krakowie, al. 3 Maja 1, 07-08.1990). Praca obecnie znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie. Fotograf niezidentyfikowany.

to zdjęcie występuje również

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś