inventory number: 442/6.1/1611/1
title: Group exhibition – exhibition entitled "Summer Salon. Art of 70s and 80s in the Collection of National Museum in Kraków" (National Museum in Kraków, 3 Maja 1, 07-08.1990), the photo shows Maria Pinińska-Bereś' sculpture "Window II - the Pink’s Departure" (1982), with "Memory Stairs" (1988-1989) by Elżbieta and Emil Cieślar in the background, 120 slide
date: 1990-07 - 1990-08
type: slide transparency colour
size: diapozytyw 120
additional info: FUJI-RDPII, frame number: 6-7
Digitized thanks to the funds from the “Digital Culture 2023” programme of the Ministry of Culture and National Heritage
Digitized by the Museum of Photography in Krakow

opis: Zdjęcie zostało wykonane podczas niezidentyfikowanej wystawy zbiorowej. Praca obecnie znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. Fotografował Marek Gardulski.

to zdjęcie występuje również

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś