inventory number: 442/1.2/103/16
title: Jerzy Bereś – "Hearth of Art" (photo documentation of the artistic action, BWA, Koszalin, 8.01.1976), 135 slide no. 16
date: 1976-01-08
type: slide transparency colour
size: 38.00 x 35.00
additional info: Orwochrom UT 18, frame number: 55
Digitized thanks to the funds from the “Digital Culture 2021” programme of the Ministry of Culture and National Heritage
Digitized by the Museum of Photography in Krakow

opis: Widok z daleka. Nagi mężczyzna (Jerzy Bereś) stoi za stołem przykrytym białym płótnem z czarnym napisem "OŁTARZ WITALNY I". Na ciele ma namalowaną czarną linie biegnącą od twarzy do przyrodzenia, a także czarną linię przekreślającą przyrodzenie. Artysta maluje na ciele zielone odgałęzienia odchodzące od czarnej linii. Za każdym razem przełamuje keks leżący na stole. Przy prawej krawędzi zdjęcia widoczny fotograf. Kadr poziomy.

to zdjęcie występuje również

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś