inventory number: 442/1.2/103/18
title: Jerzy Bereś – "Hearth of Art" (photo documentation of the artistic action, BWA, Koszalin, 8.01.1976), 135 slide no. 18
date: 1976-01-08
type: slide transparency colour
size: 38.00 x 35.00
additional info: Orwochrom UT 18, frame number: 60-61
Digitized thanks to the funds from the “Digital Culture 2021” programme of the Ministry of Culture and National Heritage
Digitized by the Museum of Photography in Krakow

opis: Nagi mężczyzna (Jerzy Bereś) przełamuje ostatni kawałek keksu leżącego na stole przykrytym białym płótnem z czarnym napisem "OŁTARZ WITALNY I". Ciało pomalowane ma w umowny, rozgałęziony pęd rośliny. Kadr pionowy.

to zdjęcie występuje również

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś