inventory number: 442/1.2/103/3
title: Jerzy Bereś – "Hearth of Art" (photo documentation of the artistic action, BWA, Koszalin, 8.01.1976), 135 slide no. 3
date: 1976-01-08
type: slide transparency colour
size: 38.00 x 35.00
additional info: Orwochrom UT 18, frame number: 13-14
Digitized thanks to the funds from the “Digital Culture 2021” programme of the Ministry of Culture and National Heritage
Digitized by the Museum of Photography in Krakow

opis: Widok na białe podium przykryte kwadratem szarego płótna. Rogi płachty spływają po bocznych ścianach postumentu. Płótno jest w środku rozcięte. Poniżej rozcięcia widnieje na nim napis "OGNISKO SZTUKI". Kadr poziomy.

to zdjęcie występuje również

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś