inventory number: 442/1.1/7/11
title: Maria Pinińska-Bereś – "Living Pink" (photo documentation of the performance, BWA. Kraków, 15.11.1981), 135 slide no. 11
date: 1981-11-15
type: slide transparency colour
size: 38.00 x 35.00
additional info: Orwochrom UT 18, frame number: 45-46
Digitized thanks to the funds from the “Digital Culture 2021” programme of the Ministry of Culture and National Heritage
Digitized by the Museum of Photography in Krakow

opis: Ubrana w różowy strój kobieta (Maria Pinińska-Bereś), stojąc wewnątrz czworobocznego fragmentu trawnika wyznaczonego przez białe paliki i sznurek, kuca i sadzi różę, obok leży tabliczka, grabie i łopata. Zaczyna się ściemniać, widać fotografa. Widok od boku. Kadr poziomy.

to zdjęcie występuje również

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś