inventory number: 442/1.2/109/2
title: Jerzy Bereś – manifestation "Auction" (28-31.09.1973), performed in gallery Pi (Kraszewskiego 9 m. 10, Kraków), 135 negative, photo no. 2
date: 1973-09-28 - 1973-09-31
type: negative film monochromatic
size: 38.00 x 35.00
additional info: ORWO NP 27, frame number: 2-3
Digitized thanks to the funds from the “Digital Culture 2023” programme of the Ministry of Culture and National Heritage
Digitized by the Museum of Photography in Krakow

opis: Bettina Bereś pisze na torsie Jerzego Beresia zieloną farbą napis “Bereś”. Obok stoi Maria Pinińska-Bereś. Dokument rzeczowy oraz dokumentacja fotograficzna z manifestacji znajduje się obecnie w kolekcji MOCAK w Krakowie. Fotografował Jacek Szmuc.

to zdjęcie występuje również

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś