inventory number: 442/1.1/1/25
title: Maria Pinińska-Bereś – "Praying for Rain" (photo documentation of the performance, fields of Prądnik, Kraków, summer 1977), 135 slide no. 25
date: summer 1977
type: slide transparency colour
size: 38.00 x 35.00
additional info: Orwochrom UT 16, frame number: 15-16
Digitized thanks to the funds from the “Digital Culture 2021” programme of the Ministry of Culture and National Heritage
Digitized by the Museum of Photography in Krakow

opis: Kobieta (Maria Pinińska-Bereś) stoi w kolistej przestrzeni pozbawionej trawy, której okrąg wyznaczają wbite w ziemię różowe sztandary. W tle widoczne pola. Kadr poziomy.

to zdjęcie występuje również

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś