inventory number: 442/1.2/107/29
title: Jerzy Bereś – "Pure Work entitled The Nude" (photo documentation of the artistic action, Krzysztofory Gallery, Kraków, 7.02.1981), 135 slide no. 19
date: 1981-02-07
type: slide transparency colour
size: 38.00 x 35.00
additional info: Orwochrom UT 18, frame number: 8-9
Digitized thanks to the funds from the “Digital Culture 2021” programme of the Ministry of Culture and National Heritage
Digitized by the Museum of Photography in Krakow

opis: Nagi mężczyzna (Jerzy Bereś) z namalowanym na ciele napisem "AKT" dogasza ognisko na dużym pniu z napisem "WARSZTAT". Przed pniem, na posadzce leży rozłożona tunika z szarego płótna z białym napisem "CZYSTE DZIEŁO". Z tyłu widoczna publiczność oraz inne dzieła artysty. Kadr pionowy.

to zdjęcie występuje również

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś