inventory number: 442/1.2/107/33
title: Jerzy Bereś – manifestation "Pure Work entitled the Nude" (07.02.1981), performed during the artist's solo exhibition „Dokumenty z manifestacji z lat 1968-1980” (Krzysztofory Gallery, Szczepańska 2, Kraków, 02.1981), Jerzy Bereś is holding his sculpture „Symbolic Wheel-barrow” (1975), 135 slide
date: 1981-02-07
type: slide transparency colour
size: 38.00 x 35.00
additional info: n/a
Digitized thanks to the funds from the “Digital Culture 2021” programme of the Ministry of Culture and National Heritage
Digitized by the Museum of Photography in Krakow

opis: Zdjęcie zostało wykonane w Galerii Krzysztofory w Krakowie. Autor demonstruje w jaki sposób przy użyciu "Taczek symbolicznych" można odbić ulotkę z napisem "twarz". Demonstracja miała miejsce w trakcie manifestacji "Czyste dzieło pt. Akt" (07.02.1981). Fotograf niezidentyfikowany.

to zdjęcie występuje również

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś