inventory number: 442/1.2/107/40
title: Jerzy Bereś – "Pure Work entitled The Nude" (photo documentation of the artistic action, Krzysztofory Gallery, Kraków, 7.02.1981), 135 slide no. 30
date: 1981-02-07
type: slide transparency colour
size: 38.00 x 35.00
additional info: Orwochrom UT 18, frame number: 32-33
Digitized thanks to the funds from the “Digital Culture 2021” programme of the Ministry of Culture and National Heritage
Digitized by the Museum of Photography in Krakow

opis: Mężczyzna (Jerzy Bereś) ubrany w tunikę z szarego płótna z białym napisem "CZYSTE DZIEŁO" trzyma na wysokości głowy tekturę z napisem "DOKUMENT" oraz datą i podpisem. Z tyłu widoczna publiczność oraz inne dzieła artysty. Kadr pionowy.

to zdjęcie występuje również

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś