inventory number: 442/1.2/104/17
title: Jerzy Bereś – "Ritual of Sincerity" (photo documentation of the artistic action, Na Piętrze Gallery, Łódź, 4.05.1976), 135 slide no. 17
date: 1976-05-04
type: slide transparency colour
size: 38.00 x 35.00
additional info: Orwochrom UT 18, frame number: 24-25
Digitized thanks to the funds from the “Digital Culture 2021” programme of the Ministry of Culture and National Heritage
Digitized by the Museum of Photography in Krakow

opis: Nagi mężczyzna (Jerzy Bereś) pokryty z przodu zielonymi liniami (łącznie z twarzą), z czerwonymi śladami na kolanach i białą, płócienną przepaską na biodrach z namalowanym liskiem figowym siedzi z podwiniętymi nogami obok "OŁTARZA SZCZEROŚCI", na którym widoczna jest pusta butelka po koniaku i pusty kieliszek. W prawej ręce trzyma papierosa, oczy ma przymknięte, przemawia. Kadr pionowy.

to zdjęcie występuje również

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś