inventory number: 442/1.2/105/11
title: Jerzy Bereś – "Romantic Mass" (photo documentation of the artistic action, Krzysztofory Gallery, Kraków, 16.09.1978), 135 slide no. 11
date: 1978-09-16
type: slide transparency colour
size: 38.00 x 35.00
additional info: Kodak Safety Film HS Ektachrome B Film, frame number: 15-15A
Digitized thanks to the funds from the “Digital Culture 2021” programme of the Ministry of Culture and National Heritage
Digitized by the Museum of Photography in Krakow

opis: Nagi mężczyzna (Jerzy Bereś) nabiera pędzlem zieloną farbę z kubeczka stojącego na drewnianym stoliku. Przed artystą leży pas szarego płótna z napisem "OŁTARZ ARTYSTY". Po prawej stronie widać zawieszone plansze oraz widzów. Kadr pionowy.

to zdjęcie występuje również

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś