inventory number: 442/1.2/105/16
title: Jerzy Bereś – "Romantic Mass" (photo documentation of the artistic action, Krzysztofory Gallery, Kraków, 16.09.1978), 135 slide no. 16
date: 1978-09-16
type: slide transparency colour
size: 38.00 x 35.00
additional info: Kodak Safety Film HS Ektachrome B Film, frame number: 22-22A
Digitized thanks to the funds from the “Digital Culture 2021” programme of the Ministry of Culture and National Heritage
Digitized by the Museum of Photography in Krakow

opis: Widok od tyłu na mężczyznę (Jerzy Bereś) okrytego białym płótnem z napisem na plecach "OFIARA". Artysta przepasa się sznurem. Za nim stoi duży pień umocowany na krótkich nóżkach, na którym leżą dwa klocki drewna, siekiera i pucka. Z tyłu widoczna publiczność. Kadr pionowy.

to zdjęcie występuje również

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś