inventory number: 442/1.2/105/8
title: Jerzy Bereś – "Romantic Mass" (photo documentation of the artistic action, Krzysztofory Gallery, Kraków, 16.09.1978), 135 slide no. 8
date: 1978-09-16
type: slide transparency colour
size: 38.00 x 35.00
additional info: Kodak Safety Film HS Ektachrome B Film, frame number: 10-10A
Digitized thanks to the funds from the “Digital Culture 2021” programme of the Ministry of Culture and National Heritage
Digitized by the Museum of Photography in Krakow

opis: Widok z daleka na sytuację w piwnicy Galerii Krzysztofory. Po lewej mężczyzna (Jerzy Bereś) podpisuje kolejną planszę. Przed nim leży pas szarego płótna z napisem "OŁTARZ ARTYSTY" oraz stoi stolik zrobiony przez artystę, na którym leży siekiera i gazeta. Za artystą, na drabinie stoi pracownik galerii i wiesza kolejną planszę. Po prawej stronie widać drugi obiekt oraz pas szarego płótna. Sytuację obserwuje publiczność. Kadr poziomy.

to zdjęcie występuje również

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś