inventory number: 442/2.2/422/1
title: Jerzy Bereś – sculpture "Cult Altar" (2000), 120 slide
date: ok. 2000
type: slide transparency colour
size: diapozytyw 120
additional info: FUJI-RVP, frame number: 5-6
Digitized thanks to the funds from the “Digital Culture 2023” programme of the Ministry of Culture and National Heritage
Digitized by the Museum of Photography in Krakow

opis: Zdjęcie zostało wykonane przed blokiem, na ul. Siemaszki w Krakowie. Fotografował Marek Gardulski.

to zdjęcie występuje również

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś