inventory number: 442/2.2/423/5
title: Jerzy Bereś – sculpture "Death Knell" (1970), the interactivity of the object is presented by Jerzy Bereś, 120 slide
date: ok. 2002
type: slide transparency colour
size: diapozytyw 120
additional info: KODAK-EPP-6005, frame number: 9-10
Digitized thanks to the funds from the “Digital Culture 2023” programme of the Ministry of Culture and National Heritage
Digitized by the Museum of Photography in Krakow

opis: Zdjęcie zostało wykonane przed blokiem, na ul. Siemaszki w Krakowie. Fotografował Marek Gardulski.

11/35
copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok
11/35

maria
pinińska
bereś