inventory number: 442/2.1/216/2
title: Maria Pinińska-Bereś – sculpture "Door" (1980), 120 slide
date: lata 90. XX wieku
type: slide transparency colour
size: diapozytyw 120
additional info: KODAK-EPY-6018, frame number: 4
Digitized thanks to the funds from the “Digital Culture 2023” programme of the Ministry of Culture and National Heritage
Digitized by the Museum of Photography in Krakow

opis: Zdjęcie zostało wykonane w nieznanym miejscu. Rzeźba na fotografii jest złożona nieprawidłowo, wbrew koncepcji artystki. Praca obecnie znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Fotografował E. Witecki.

to zdjęcie występuje również

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś