inventory number: 442/2.2/401/1
title: Jerzy Bereś – sculpture "Phantom II" (1960), 120 slide
date: lata 70. XX wieku
type: slide transparency colour
size: diapozytyw 120
additional info: błona-nn, frame number: 23
Digitized thanks to the funds from the “Digital Culture 2023” programme of the Ministry of Culture and National Heritage
Digitized by the Museum of Photography in Krakow

opis: Zdjęcie zostało wykonany obok Muzeum Sztuki w Łodzi, przed oficyną dawnego pałacu Maurycego Poznańskiego Praca obecnie znajduje się w zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi. Fotograf niezidentyfikowany.

to zdjęcie występuje również

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś