inventory number: 442/2.2/406/6
title: Jerzy Bereś – sculpture "Self-Portrait" (early 1970s), with Jerzy Bereś, Bridge the dog and Maria Pinińska-Bereś, 120 slide
date: lata 70. XX wieku
type: slide transparency colour
size: diapozytyw 120
additional info: ORWO-CHROM-UT18, frame number: 11-12
Digitized thanks to the funds from the “Digital Culture 2023” programme of the Ministry of Culture and National Heritage
Digitized by the Museum of Photography in Krakow

opis: Zdjęcie zostało wykonane przed blokiem, na ul. Siemaszki w Krakowie. Rzeźba zniszczona. W ramach tej samej sesji fotograficznej wykonano zdjęcia prac Marii Pinińskiej-Bereś. Fotograf niezidentyfikowany.

to zdjęcie występuje również

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś