inventory number: 442/2.2/408/1
title: Jerzy Bereś – sculpture "Spring Altar" (1974), operated by the artist, 135 slide
date: ok. 1974
type: slide transparency colour
size: 38.00 x 35.00
additional info: n/a
Digitized thanks to the funds from the “Digital Culture 2023” programme of the Ministry of Culture and National Heritage
Digitized by the Museum of Photography in Krakow

opis: Zdjęcie zostało wykonane w pracowni przy ul. Siemaszki w Krakowie. Autor demonstruje działanie rzeźby. Fotograf niezidentyfikowany.

to zdjęcie występuje również

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś